Edwin Westergren :

Vi vil med denne hjemme side prøve at skabe overblik og klarhed om de skulpturer & malerier m.m. der er på "Skansen"
& hvilke muligheder / visioner der er for bevaring af disse i fremtiden.

Edwin Westergren Maleri
Edwin Westergren Skulpturer